Zespół Szkół Techniczych

im. Bohaterów Września w Jaśle

 • 13 4463700
 • zst@zstjaslo.pl
 • Staszica 30, 38-200 Jasło
Bitmapa technik informatyk ZST
Technik Informatyk

Egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji:
INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Bitmapa technik programista ZST
Technik Programista

Egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji:
INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.
INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

Bitmapa technik spawalnictwa ZST
Technik Spawalnictwa

Egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji:
MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
MEC.10 Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych.

Bitmapa technik elektryk ZST
Technik Elektryk

Egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji:
ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.
ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Bitmapa technik pojazdów samochodowych ZST
Technik Pojazdów Samochodowych

Egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji:
MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.
MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

Bitmapa technik mechanik ZST
Technik Mechanik

Egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji:
MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających.
MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Bitmapa elektryk ZST
Elektryk

Egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji:
ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Bitmapa Elektromechanik Pojazdów Samochodowych ZST
Elektromechanik Pojazdów Samochodowych

Egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji:
MOT.02 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych.

Bitmapa Mechanik Pojazdów Samochodowych ZST
Mechanik Pojazdów Samochodowych

Egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji:
MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Elektromechanik pojazdów samochodowych zwany również elektrykiem samochodowym - zajmuje się montażem, kontrolą i naprawą układów elektrycznych w samochodach. Produkowane obecnie auta zawierają wiele takich układów, często bardzo skomplikowanych, dlatego praca elektromechanika wymaga dużej wiedzy i umiejętności. Podstawowe zadania tego fachowca to praca przy urządzeniach odpowiedzialnych za sterowanie, zabezpieczanie i sygnalizację w samochodzie. Zajmuje się też on układami bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Wykonując swoje zadania elektromechanik posługuje się różnymi przyrządami służącymi do pomiarów i diagnostyki. Dzięki nim rozpoznaje awarię i ustala przyczyny, z których ona zaistniała. Oprócz napraw dokonuje także konserwacji, okresowych przeglądów i badań diagnostycznych.

Informacje dodatkowe: Uczniom kształcącym się na kierunku elektromechanik pojazdów samochodowych szkoła umożliwia odbycie kursu prawa jazdy kat. B.

Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku kształcenia:

 • MOT.02 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

Absolwent kończący szkołę w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
 • sprawdzania stanu technicznego zespołów i elementów instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych;
 • lokalizacji i usuwania uszkodzeń w instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych;
 • wykonywania montażu i demontażu instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elementów układów elektronicznych w pojazdach samochodowych;
 • przeprowadzania konserwacji i przeglądów okresowe zespołów i elementów wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów samochodowych;
 • sprawdzania stanu technicznego, lokalizacji i usuwania uszkodzeń w układach elektronicznych pojazdów samochodowych z wykorzystaniem komputerowych urządzeń diagnostycznych;
 • naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
 • prowadzenia pojazdów samochodowych (możliwość odbycia bezpłatnego kursu na prawo jazdy kategorii B).

Elektromechanik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie w:

 • zakładach naprawy pojazdów samochodowych
 • stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych
 • autoryzowanych stacjach obsługi samochodów
 • zakładach, w których są produkowane pojazdy samochodowe
 • specjalistycznych placówkach handlowych
 • zakładach, w których są produkowane części samochodowe
 • placówkach handlowych.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła jest wyposażona w nowoczesne stanowiska laboratoryjne, na których prowadzone są zajęcia dla elektromechaników samochodowych:

 • Stanowisko demonstracyjne systemu pojazdu samochodowego: „System zasilania silnika ZI”
 • Stanowisko demonstracyjne systemu pojazdu samochodowego: „System sterowania elektronicznego Diesla EDC
 • Stanowisko demonstracyjne systemu pojazdu samochodowego: „Systemy regulacji siły hamowania ABS/ASR”
 • Stanowisko demonstracyjne systemu pojazdu samochodowego: „System bezpieczeństwa biernego SRS”
 • Stanowisko demonstracyjne systemu pojazdu samochodowego: „System klimatyzacji w samochodzie”
 • Stanowisko demonstracyjne systemu pojazdu samochodowego „System magistrali CAN BUS w układzie komfortu”
 • Stanowisko demonstracyjne systemu pojazdu samochodowego „Magistrale CAN, FLEX, LIN w samochodzie”
 • Zestaw dydaktyczny „Czujniki systemów elektronicznych pojazdów”
 • Stanowisko falownikowe do badania alternatorów 12 V
 • Stanowisko laboratoryjne „Podstawy elektrotechniki i elektroniki w samochodzie”
 • Stanowisko laboratoryjne „Układy zapłonowe pojazdu”
 • Stanowisko laboratoryjne "Oświetlenie pojazdu samochodowego"
 • Stanowisko laboratoryjne "Sensoryka systemów pojazdowych"
 • Stanowisko laboratoryjne „Aktoryka systemów pojazdowych"
 • Tester regulatorów napięcia alternatora.
Sala 08
Sala 08
Sala 08
Sala 08
FaceBook & YouTube

social media

Social media ZST

Administracja WWW

Witryna internetowa Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle jest na bieżąco dostosowywana do ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, która weszła w życie 23 maja br. wskazuje WCAG 2.1 jako standard minimalny dostępności cyfrowej.

Stowarzyszenia

Stowarzyszenie ZSTechnicznych
- Stowarzyszenie ZSTechnicznych
Stowarzyszenie EnigmaCODE 53
- Stowarzyszenie EnigmaCODE 53
 • Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2020-2022 ZST im. Bohaterów Września w Jaśle
 • realizacja: BLACKLEO.PL
 • Copyright © 2020-2022 ZST w Jaśle
 • realizacja: BLACKLEO.PL