Zespół Szkół Techniczych

im. Bohaterów Września w Jaśle

  • 13 4463700
  • zst@zstjaslo.pl
  • Staszica 30, 38-200 Jasło
Bitmapa technik informatyk ZST
Technik Informatyk

Egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji:
INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Bitmapa technik programista ZST
Technik Programista

Egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji:
INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.
INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

Bitmapa technik spawalnictwa ZST
Technik Spawalnictwa

Egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji:
MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
MEC.10 Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych.

Bitmapa technik elektryk ZST
Technik Elektryk

Egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji:
ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.
ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Bitmapa technik pojazdów samochodowych ZST
Technik Pojazdów Samochodowych

Egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji:
MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.
MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

Bitmapa technik mechanik ZST
Technik Mechanik

Egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji:
MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających.
MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Bitmapa elektryk ZST
Elektryk

Egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji:
ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Bitmapa Elektromechanik Pojazdów Samochodowych ZST
Elektromechanik Pojazdów Samochodowych

Egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji:
MOT.02 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych.

Bitmapa Mechanik Pojazdów Samochodowych ZST
Mechanik Pojazdów Samochodowych

Egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji:
MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY

Instytucje, w których można uzyskać wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej oraz w sytuacjach kryzysowych, a także ważne telefony i strony internetowe

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jaśle, ul. Słowackiego 6tel. 13 446 45 46
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaśle, ul. Rynek 18tel. 13 448 58 38, 13 448 34 40
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy Starostwie Powiatowym w Jaśle, ul. Rynek 18tel. 13 448 58 38, 13 448 34 40
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Jaśle, ul. Baczyńskiego 20atel. 13 440 63 33, 669 056 479
Centrum Profilaktyki i Wsparcia Rodzin w Jaśle, ul. Floriańska 8atel. 13 446 47 14
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśle, ul. Floriańska 8atel. 13 446 47 14
Poradnia Leczenia Uzależnień w Jaśle, ul. Szopena 38tel. 13 446 30 44
Ośrodek Pomocy Rodzinie i Szkole „Arka Młodych” w Jaśle, ul. Krasińskiego 4tel. 886 329 348
KARAN w Rzeszowie: Centrum Interwencji Kryzysowej, ul. Targowa 9a Poradnia Uzależnień i Rodzinna, ul. Szopena 17tel. 17 852 86 48, 17 862 13 14
Poradnia Zdrowia Psychicznego w Jaśle, ul. Jana Pawła II 35tel. 13 443 65 45
Poradnia Zdrowia Psychicznego w Jaśle, ul. Szopena 38tel. 13 44 37 719
Poradnia Zdrowia Psychicznego w Jaśle, ul. Baczyńskiego 15tel. 13 445 01 50
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Słowackiego 4tel. 13 448 13 57
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Szkolna 25tel. 13 446 43 28
Komenda Miejska Policji w Jaśle, ul. Kościuszki 26tel. 13 443 83 99, 13 443 83 10
Komenda Miejska Policji w Jaśle Anonimowy Telefon Zaufaniatel. 13 443 83 70
Prokuratura Rejonowa w Jaśle, ul. Armii Krajowej 3tel. 13 446 26 83
Sąd Rejonowy w Jaśle – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, ul. Armii Krajowej 3tel. 13 448 62 77
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie SOS w Lesku, ul. Jana Pawła II 18 Btel. 13 492 72 52, 13 492 72 53, 663 327 000
Mityngi Grupy AA Jasło, ul. Śniadeckich 15 (niedziela g. 11.00, środa g. 18.00)tel. 605 933 338
Telefon zaufania dla osób i rodzin z problemami alkoholowymi oraz dla ofiar przemocytel. 13 432 56 50
Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie NIEBIESKA LINIAtel. 800 120 002
Narkotykowy Telefon Zaufaniatel. 13 432 93 04
Telefon dla Ofiar Przemocytel. 605 28 96 82
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieżytel. 116 111
Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dziecitel. 800 100 100
Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania (codziennie w godz. 16.00-21.00, z wyjątkiem świąt państwowych)tel. 800 199 990
Nieodpłatna Pomoc Prawna ul. Sokoła 6 (pon.-pt. 9.45-14.00) ul. Mickiewicza 4 (pon.-pt. 13.45-18.00)
www.stopprzemocyjaslo.pl
FaceBook & YouTube

social media

Social media ZST

Administracja WWW

Witryna internetowa Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle jest na bieżąco dostosowywana do ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, która weszła w życie 23 maja br. wskazuje WCAG 2.1 jako standard minimalny dostępności cyfrowej.

Stowarzyszenia

Stowarzyszenie ZSTechnicznych
- Stowarzyszenie ZSTechnicznych
Stowarzyszenie EnigmaCODE 53
- Stowarzyszenie EnigmaCODE 53
  • Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2020-2022 ZST im. Bohaterów Września w Jaśle
  • realizacja: BLACKLEO.PL
  • Copyright © 2020-2022 ZST w Jaśle
  • realizacja: BLACKLEO.PL